Aprilia Rsv Thousand

Aprilia Inoxnoir

  • Brake Hose Front Aprilia Stainless / Black Rsv 1000 Mille 01-bh / 356201901
  • Brake Hose Front Aprilia Inox / Black Rsv 1000 Mille 01-bh / 356201801
  • Brake Hose Front Aprilia Inox / Black Rsv 1000 Mille'97-00-bh / 356202901
  • Brake Hose Front Aprilia Stainless / Black Rsv 1000 Mille'97-00-bh / 356202801
  • Brake Hose Front Aprilia Stainless / Black Rsv 1000 Mille 01-bh / 356202001
  • Brake Hose Front Aprilia Inox / Black Rsv 1000 Mille'97-00-bh / 356202201